WARSZTATY

Ekonomia społeczna w Smart City

BUDOWANIE EKOSYSTEMU 
INNOWACJI SPOŁECZNYCH 
W INTELIGENTNYCH MIASTACH

Celem warsztatów jest podkreślenie faktu, że kluczowe jest powiązanie rozwoju inteligentnego miasta z rozwojem ekonomii społecznej. W XXI wieku miasta stają przed wyzwaniami takimi jak m.in. zmiany klimatyczne, optymalizacja podstawowych zasobów, walka z nierównością, ubóstwem, czy też wykluczeniem społecznym. Podczas warsztatów chcemy pokazać, że ekonomia społeczna, podejmując te wyzwania, jest sprzymierzeńcem lokalnych samorządów, biznesu, środowiska naukowego, a przede wszystkim lokalnej społeczności.

Ekonomia społeczna jest potrzebna społeczeństwu, ponieważ tworzy możliwości aktywnego wchodzenia na rynek pracy oraz funkcjonowania w różnych rolach społecznych osobom, którym z różnych względów jest trudniej to robić. Ekonomia społeczna jest też częścią gospodarki, bo jest działalnością gospodarczą, która oprócz zysku ekonomicznego generuje również zysk społeczny, to znaczy miejsca pracy, lepszą jakość życia i animację społeczności lokalnych.

Aby naprawdę mieć wpływ na społeczeństwo lub środowisko, musimy zwiększyć zainteresowanie innowatorów, młodych startupów i inwestorów problemami społecznymi i środowiskowymi. Musimy również wypełnić tę misję społeczną poprzez realizację ambitnych projektów badawczych i nowych przedsięwzięć biznesowych.

 

Wyzwaniem jest zatem zapewnienie firmom utrzymania podwójnej linii – jednej dla zysków, a drugiej dla wpływu społecznego. Biznes, a zwłaszcza młode startupy mogą nie zdawać sobie sprawy z zalet budowania firm innowacyjnych społecznie, optymalizując zyski i jednocześnie zwiększając swoją wartość społeczną. Edukacja odgrywa również kluczową rolę w tej zmianie. Szkoły i uniwersytety muszą zapewnić nowemu pokoleniu nie tylko cenne umiejętności i wiedzę, ale także odpowiednie nastawienie, motywację i świadomość problemów społecznych wokół nich.

Rosnąca świadomość potrzeb oraz problemów społecznych i środowiskowych zwracają coraz większą uwagę konsumentów na produkty i usługi, które nie tylko zaspokajają ich indywidualne potrzeby, ale wspierają potrzebujących i są przyjazne dla środowiska. Jesteśmy świadkami wzrostu świadomego społecznie konsumenta.

W programie warsztatów znajdą się wystąpienia ekspertów na temat realizacji usług społecznych przez podmioty ekonomii społecznej i przedsiębiorstwa społeczne. Podzielimy się doświadczeniem i dobrymi praktykami w modelu ekonomicznym opartym na ludziach. Będzie to również okazja do nawiązywania i zacieśniania współpracy międzysektorowej w zakresie wspierania aktywności społeczno-ekonomicznej, współpracy w zakresie tworzenia miejsc pracy, kooperacji biznesowej oraz tworzenia partnerstw publiczno-prywatno-społecznych. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny, wymagana jest rejestracja

Warsztaty

Sprawdź szczegółową agendę otwartych warsztatów budowania ekosystemu innowacji społecznych w inteligentnych miastach, które  poprowadzą:

 • Adrian Staroniek – Urząd Miasta Częstochowy
 • Artur Szmaciarski – Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie 
 • Tadeusz Durczok – Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej, OWES subregion centralno-zachodni woj. śląskiego 
 • Paulina Białek – Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki – OWES obszaru bielskiego 
 • Marcin Kogut – Żywiecka Fundacja Rozwoju – Centrum Integracji Społecznej 
 • Marta Goldsztajn – Fundacja Oczami Brata / Spółdzielnia Socjalna Alternatywa 21 
 •  Szymon Drąg, Paweł Błach – Przdsiębiorstwo Społeczne ENL Solutions sp. z o.o.
 • Adam Zaczkowski – Spółdzielnia Socjalna Poractive 
 • Andrzej Jakóbczak – Spółdzielnia Socjalna Amonit Jura Sport Kultura 
 • Monika Podgórska – Stowarzyszenie YAVA 
 • Adriana Kaźmierczak​​, Monika Kołodziej – Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń

Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli:

 • Jednostek Samorządu Terytorialnego
 • Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
 • Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej
 • Centrów Organizacji Pozarządowych
 • Lokalnych Grup Działania
 • Organizacji pozarządowych
 • Biznesu odpowiedzialnego społecznie
 • Środowiska naukowego

EXPO

29.05 na Smart Ecosystems Expo zaprezentują się:

 • Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie
 • Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion centralno-zachodni woj. śląskiego
 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki – OWES obszaru bielskiego
 • Żywiecka Fundacja Rozwoju – Centrum Integracji Społecznej
 • Fundacja Oczami Brata
 • Spółdzielnia Socjalna Alternatywa 21
 • Spółdzielnia Socjalna Poractive
 • Spółdzielnia Socjalna Amonit Jura Sport Kultura
 • Stowarzyszenie YAVA
 • Spółdzielnia Socjalna Twoja Przestrzeń