Bezpłatne

Zamknięte

PRO – Płatne

Godzina Aula główna A Sala B Sala C

10.00

Otwarcie konferencji

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej
Michael Lake – Leading Cities
Bart Gorynski – Bee Smart City
Kamil Kawałko – Smart Ecosystems

Miasto jako twórcza funkcja uniwersytetu

prof. Jan Pomorski UMCS

11.00

Szanse wynikające ze współpracy administracja nauka biznes

dr Krzysztof Żuk – prezydent Lublina
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Rektor Politechniki Śląskiej
Aneta Maszewska – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Panel dyskusyjny

11.30

Jak budowane są ekosystemy na świecie

Michael Lake – Leading Cities
Michael Mulquin – Smart City Association

Michael Lake, prezes Leading Cities, opowie o budowaniu inteligentnych ekosystemów. Doświadczenie zdobywał we wszystkich sektorach, publicznym, prywatnym, uniwersyteckim oraz społecznym. Opowie także o pracy w Białym Domu w administracji Prezydentów USA – Billa Clintona oraz Georga W. Busha, a także dla Baracka Obamy.

12.00

Smart City nie tylko dla dużych – Cyfrowe Mazury

Roman Łożyński – Urząd Miasta Giżycko

Koncepcja Smart City jest kojarzona głównie z dużymi projektami oraz wiekszymi miastami. Przykład „Cyfrowych Mazur” pokazuje, że współdziałanie mniejszych gmin prowadzić do efektownych wdrożeń.

12.30

Terytorialna czy funkcjonalna rola ekosystemów

prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju
Piotr Grzybowski – Urząd Miasta Częstochowa
Polski Fundusz Rozwoju

Panel dyskusyjny

13.00

Przerwa

Rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

 • rola ekonomii społecznej w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej, zwiększenia możliwości zatrudnienia i tworzenia atrakcyjnych miejsc pracy dla grup defaworyzowanych – włączenie społeczno-zawodowe
 • rola Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w przestrzeni miejskiej
 • współpraca z NGO i samorządami,
 • zakres działania i wsparcia,
 • profesjonalizacja i ekonomizacja III sektora w zakresie m.in. marketingu,zarządzania itp.

14.00

Gotowość do wdrażania rozwiązań Smart

dr Aleksander Orłowski – Politechnika Gdańska

Prezentacja raportu. Czy w miastach można to sprawdzić oraz określić w jakim punkcie drogi do Smart City się znajdują. Jakie narzędzia do tego wykorzystać oraz które obszary Smart są dziś kluczowe z punktu widzenia zarządzających miastami.”

Warsztaty dla władz samorządowych (marszałków, prezydentów, burmistrzów, sekretarzy)

14.30

Czy nasze miasta są już Smart?

panel dyskusyjny

Warsztaty dla władz samorządowych (marszałków, prezydentów, burmistrzów, sekretarzy)

Zakres działalności podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych

prezentacja dobrych praktyk przez zaproszone przedsiębiorstwa społeczne: dzielność w zakresie np. recycling, aktywizacja osób z niepełnosprawnością, aktywizacja osób bezrobotnych, edukacja dzieci i młodzieży, deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób chorych, starszych, z niepełnosprawnością

15.00

Przewodnik po Smart City

Bart Gorynski – Bee Smart City

Prezentacja.
Przewodnik Smart City został wydany na początku tego roku Niemczech przez Bee Smart City. Aktualnie jest przygotowywana polska wersja, która będzie miała swoją premierę 29/05 podczas konferencji Smart Ecosystems w Gliwicach. Publikacja zostanie także rozesłana do miast w całej Polsce.

Warsztaty dla władz samorządowych (marszałków, prezydentów, burmistrzów, sekretarzy)

Tworzenie partnerstw publiczno-prywatno-społecznych

 • czym jest partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne,
 • przykłady dobrych praktyk.

15.30

Koncepcja Urban Innovation i Smart City Hub

Aureliusz Górski – Cambridge Innovation Center

Prezentacja. Inicjatywa powstaje w w ramach projektu Centrum Innowacji www.cic.com/warsaw w kompleksie biurowym www.varso.com

Warsztaty dla władz samorządowych (marszałków, prezydentów, burmistrzów, sekretarzy)

Innowacyjne mechanizmy finansowe

 • pożyczki zwrotne (np. TISE)
 • zlecanie lub powierzanie zadań własnych gminy podmiotom wyspecjalizowanym w danej dziedzinie, np. innowacyjny system opieki zdrowotnej – smart opieka, aktywizacja dzieci, młodzieży, seniorów, osób z niepełnosprawnością itp.
 • franczyza społeczna,
 • fundraising i crowdfunding

16.00

Blockchain dla samorządów – budżet partycypacyjny

Marek Gzowski – KPMG

Prezecja. Technologia Blockchain bardzo szybko zdobywa bardzo dużą popularność. Kojarzona głównie z sektorem finansowym, ale ma także wiele możliwości zastosowania w samorządach. Przykładem jest budźet partycypacyjny.

Warsztaty dla władz samorządowych (marszałków, prezydentów, burmistrzów, sekretarzy)

16.30

Rekordy Guinnessa w programowaniu nowych technologii

dr Sebastian Grabowski – ArchitectsPL

Prezentacja. Poprzez akcję „Codes & Share. Programuj z klasą” jak i „Code & Share. Technologie przyszłości” Fundacja Architectspl promuje naukę i rozwój kompetencji cyfrowych dzieci od najmłodszych lat.

17.00

AccliCity – Akcelerator startupów Smart City

Michael Lake – Leading Cities

Prezentacja. Pierwsza edycja akceleratora zebrała ponad 500 aplikacji startupów z całego świata. Finałowa 10 uczestniczyła w tygodniowych warsztatach w siedzibie Leading Cities w Bostonie z udziałem ekspertów, przedstawicieli samorządów oraz inwestorów.

17.30

18.00

Zakończenie I dnia

Godz. Aula główna A Sala B Sala C Sala D Sala E

10.00

Jak zamawiać innowacyjne rozwiązania Prezentacje, warsztaty

Justyna Orłowska – GovTech Polska Ewa Jankowska – Urząd Miasta Świdnik Paweł Cichosz – Kancelaria Cichosz&Wspólnicy Bartłomiej Wachta – Kancelaria Maruta Wachta

Wdrożenia ITS w Polsce raport

Podsumowanie obserwacji dotyczących dotychczasowych wdrożeń, a także aktualnie realizowanych i planowanych projektów Inteligentnych Systemów Transportowych.

AcceliCity – warsztaty dla startupów i innowatorów

Michael Lake – Leading Cities

warsztat Akcelerator wystartował w 2018 roku i już w pierwszej edycji zebrał ponad 550 aplikacji startupów z całego świata. Uczestnicy mogli skorzystać z webinariów z ekspertami oraz porad mentorów. Finałowa 10 uczestniczyła w tygodniowych warsztatach w siedzibie Leading Cities w Bostonie z udziałem ekspertów, przedstawicieli samorządów oraz inwestorów.

Otwarte Dane

dr Sebastian Grabowski – ArchitectsPL

warsztat.

Standardy Smart City

Michael Mulquin – Smart City Association

warsztat.

Inteligentny System Transportowy i co dalej?

debata

11.00

Jak efektywnie współdzielić i zarządzać: dzisiejszy ekosystem mobilności

Co obecnie składa się na ekosystem mobilności miejskiej? Z jakimi problemami obecnie borykają się polskie miasta? Jak przygotowywać strategie transportowe uwzględniając nowe formy mobilności?

11.30

12.00

System monitoringu jakości powietrza miasta Katowice

Daniel Wolny – Urząd Miasta Katowice

Zrównoważone Plany Mobilności Miejskiej

Jak projektować i wdrażać Zrównoważone Plany Mobilności Miejskiej żeby miały wymierne przełożenie na ekosystem mobilności

Otwarte Dane

dr Sebastian Grabowski – ArchitectsPL

warsztat.

Standardy Smart City

Michael Mulquin – Smart City Association

warsztat.

12.30

Jak zbudować PDK (Plan Działań Krótkoterminowych)

Daniel Wolny – Urząd Miasta Katowice

warsztaty

13.00

Strategie wdrażania elektromobilności w miastach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs dla Jednostek Samorządu Terytorialnego dotyczący dotacji na opracowanie strategii rozwoju elektromobilności, która będzie zawierała element Smart City. Konkurs realizowany jest w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny. Strategie powinny przewidywać kompleksowe innowacyjne rozwiązania dotyczące elektromobilności

13.30

14.00

14.30