Kategoria

  Tech – projekty wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).Eco - projekty przyczyniające się do poprawy funkcjonowania i jakości środowiska naturalnego.Społeczne – projekty przyczyniające się do poprawy infrastruktury społecznej w gminie

  Miasto

  Osoba do kontaktu


  Projekt

  [recaptcha]

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Innovation Support Sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Lublinie (20-262) przy ul. B. Dobrzańskiego 3, w celach rejestracyjnych i organizacyjnych dotyczących konferencji Smart Ecosystems oraz celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych wydarzeń organizowanych przez Innovation Support Sp. z o.o. Administratorem danych osobowych będzie Innovation Support Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. B. Dobrzańskiego 3. Innovation Support Sp. z o.o. informuje o prawie wglądu i wnoszenia poprawek do zebranych danych osobowych, a także o prawie do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, które należy zgłaszać na adres Innovation Support Sp. z o.o. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne, aby brać udział w konferencji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Dane będę przetwarzane w celu przeprowadzenia konferencji, a także na potrzeby dochodzenia oraz obrony roszczeń Innovation Support Sp. z o.o.