Głównym tematem konferencji są inteligentny rozwój miast oraz współpraca miast z otoczeniem, które tworzą przedsiębiorcy, środowisko naukowe, a przede wszystkim mieszkańcy. W trakcie imprezy będą miały miejsce trzy równoczesne wydarzenia: konferencja, expo oraz warsztaty.