Najprostszy sposób na rozwój kariery w IT

Kim jesteśmy.

O grupie Asseco i planach rozwoju na Lubelszczyźnie.

Jak pracujemy.

Wykorzystywane technologie oraz metodyka pracy. Wykład „Ewolucja architektury systemów IT”.

Jak do nas dołączyć.

Omówienie procesu rekrutacji, ramy czasowe projektu.

26.10.2021

godz. 17.00

Zamość
Akademia Zamojska,
ul. Zamoyskiego 64

Najprostszy sposób na rozwój kariery w IT

Kim jesteśmy.

O grupie Asseco i planach rozwoju na Lubelszczyźnie.

Jak pracujemy.

Wykorzystywane technologie oraz metodyka pracy. Wykład „Ewolucja architektury systemów IT”.

Jak do nas dołączyć.

Omówienie procesu rekrutacji, ramy czasowe projektu.

26.10.2021

godz. 17.00

Zamość
Akademia Zamojska,
ul. Zamoyskiego 64