16 czerwca 2018

Konferencja 2018

Smart Ecosystems Lublin 2018 w Top Stories na portalu i w newsletterze Smart Resilient: https://www.smartresilient.com/leading-cities-member-network Charyzmatyczni prelegenci z całego świata, wymiana wiedzy i doświadczeń, swobodna atmosfera […]